Gia công sơn tĩnh điện

Hệ thống sơn tĩnh điện :

  • Hệ thống sơn tự động bằng robot GEMA Thụy Sĩ
  • Hệ thống buồng xấy dài 50 M
  • Rộng 0.8 M
  • Hệ thống xử lý bề mặt kim loại theo tiêu chuẩn EU
BỂ XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI

 

PDF. In Email
 

kHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU