• haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
Danh sách khách hàng tiêu biểu

 

Hơn 12 năm tiên phong hình thành và phát triển ngành kho kệ chứa hàng tại Việt Nam, Với kinh nghiệm cùng những sản phẩm chất lượng - độ bền cao, TPP tự hào là nhà cung cấp giải pháp hệ thống kho kệ, kệ chứa hàng cho hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực - ngành nghề khác nhau.


Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi trong thời gian qua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

kHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU