• haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com
  • haimy.com

 

Liên hệ giá kệ chứa hàng-Pallet-và các sản phẩm khác

Chân thành cám ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm Kệ chứa hàng của Công Ty TÂN PHƯƠNG PHÁT

Vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây để chúng tôi có thể tính giá chi tiết nhất.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Required information.
KỆ CHỨA HÀNG SELECTIVE
Tên khách hàng: *
Điện thoại: Điện thoại liên hệ
Email: * Email liên hệ
Thành phố: thanh pho
Quốc gia: Quốc gia
Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng
Cách liên hệ tốt nhất: Cách liên hệ tốt nhất

 

 

Thông tin / Information

 

Xe nâng hàng:


Loại xe/ Ký hiệu: Loại xe
Độ cao nâng tối đa (meter): Độ cao nâng tối đa (Meter):

 

Thông tin Pallet:


Cân nặng (kg): Cân nặng (kg)
Chiều cao (meter): Chiều cao (Meter):
Chiều rộng (meter): Chiều rộng (meter):
Chiều sâu (meter): Chiều sâu (meter):
Loại Pallet: Loại Pallet

 

Thông tin về Tải trọng:


Tải trọng trung bình/ 1 Pallet (kg): Tải trọng trung bình/ 1 Pallet (kg):
Tải trọng lớn nhất/ 1 Pallet (kg): Tải trọng lớn nhất/ 1 Pallet (kg):
Số Pallet/ 1 tầng beam: Số Pallet/ 1 tầng beam:
Tải trọng lớn nhất/ 1 tầng beam: Số Pallet/ 1 tầng beam:

 

Thông tin về Kệ:


Chiều dài của dãy kệ (meter): Chiều dài của dãy kệ (meter):
Dãy kệ? Dãy đơn - Dãy đôi?
Dãy đơn
Dãy đôi
Bao nhiêu dãy? Bao nhiêu dãy?
Thanh đỡ Pallet? Có thanh đỡ Pallet không?
Không
Bao nhiêu thanh/ 1 tầng beam? Bao nhiêu thanh/ 1 tầng beam?
Bửng? Có bửng không?
Không
Bao nhiêu tấm? Bao nhiêu tấm?
Cột bảo vệ? Có cột bảo vệ không?
Không
Bao nhiêu cột? Bao nhiêu cột?
Tay nối kệ? Có tay nối kệ không?
Không
Bao nhiêu tay nối kệ? Bao nhiêu tay nối kệ?
Tay nối tường? Có tay nối tường không?
Không
Bao nhiêu tay nối tường? Bao nhiêu tay nối tường?
Rào bảo vệ? Có rào bảo vệ không?
Không
Bao nhiêu rào bảo vệ? Bao nhiêu rào bảo vệ?
Thông tin khác (nếu có): Thông tin khác (nếu có):
Bản vẽ/ file kèm theo (nếu có): Bản vẽ/ file kèm theo (nếu có):

CUSTOMER TYPICAL